olivetti
   Czech     English
o společnosti produkty služby technická podpora partneři aktuality navigace kontakty
        služby
     záruční podmínky
     technický servis
     nájem, leasing
financování zařízení Olivetti

Nájem, leasing


Svěřte nám své starosti s kopírováním a tiskem Vašich dokumentů!

Řeší Vaše společnost podobný problém jako celá řada našich stávajících zákazníků:
 • jak zvýšit efektivitu podnikové administrativy pomocí nejmodernějších informačních technologií a získat tak náskok před konkurencí?
 • jak unifikovat strojový park, snížit jeho počet, uspořit místo a zlepšit centrální správu kopírovacích a tiskových zařízení?
 • jak snížit celkové náklady na kopírování a tisk dokumentů?
 • jak minimalizovat i další související náklady na provoz zařízení jako náklady na správu a podporu uživatelů nebo náklady spojené s nutností řešit výpadek zařízení?
 • jak eliminovat riziko pozáručních závad zvyšujících provozní náklady o nepředvídané výdaje?
 • jak získat zcela přesnou a závaznou informaci o celkové výši provozních nákladů pro účely rozpočtování?
 • jak se vyhnout vysokým a z daňového hlediska nevýhodným investičním nákladům?
 • jak udržovat krok s dobou a mít i po několika letech provozu stále k dispozici nejmodernější zařízení IT?
document management  oliRENTPotom Vám můžeme nabídnout dokonalé řešení naším programem COMPLETe Document Management. Zajistíme splnění Vašich veškerých požadavků a potřeb v oblasti výroby a oběhu Vašich podnikových dokumentů implementací nejmodernějších technologií OLIVETTI hrazených formou platby za služby. V praxi to znamená, že my se staráme a Vy kopírujete, tisknete, skenujete, archivujete, faxujete, e-mailujete atd. jak potřebujete a přitom stále nejmodernějším možným způsobem. Přitom neplatíte jednorázově za dodávku drahých zařízení, ale průběžně za službu poskytnutí těchto zařízení k používání po sjednanou dobu.

Každý případ řeší naši specialisté individuálně jako projekt ve třech fázích:

1. ANALÝZA
Analyzujeme především veškeré potřeby a požadavky zákazníka na rychlost, zatížení, základní a doplňkové funkce, charakter používání, sdílení, ochranu ad., ale také stav, zatížení a náklady na provoz stávající techniky, charakter prostředí, stávající procesy výroby a oběhu dokumentů. Analýza a audit stávající techniky jsou provedeny zdarma.

2. NÁVRH HW ŘEŠENÍ
Nasazujeme nejvhodnější hw řešení splňující veškeré zjištěné potřeby a požadavky se snahou optimalizovat a zrychlit stávající procesy výroby a oběhu dokumentů, zvýšit komfort obsluhy, unifikovat a snížit počet nezbytně nutných zařízení, zefektivnit některé zjištěné administrativní procesy doplňkovým funkčním vybavením.

3. NÁVRH FINANCOVÁNÍ A IMPLEMENTACE

Pomocí programu oliRENT profinancujeme implementovaný hw a sjednáme se zákazníkem úhrady formou paušálních měsíčních poplatků za poskytnutí zařízení obsahující současně základní objemy kopírování a tisku a dále pravidelné doúčtování dalších kopií a výtisků nad sjednaný základní objem sazbou za každou jednotlivou stranu (click).
Veškerá zařízení dopravíme na místo určení a naši specialisté je uvedou do provozu, implementují do počítačové sítě zákazníka a následně zaškolí určenou obsluhu a síťové administrátory. Po celou dobu provozu zařízení u zákazníka zajišťujeme jejich pravidelnou údržbu, výměnu opotřebovaných komponentů, opravy, dodávky spotřebních materiálů, uživatelskou podporu ad. ve vlastní režii. V případě závažné poruchy zařízení způsobující jeho odstávku poskytujeme samozřejmě náhradní zařízení.

Důsledkem našeho řešení programem COMPLETe Document Management jsou následující výhody a zároveň řešení Vašich problémů:
 • Zákazník využívá funkčních možností optimálně zvolených zařízení a platí pouze předem dohodnuté poplatky. Žádné jiné související náklady na provoz zařízení mu nevznikají.
 • Systém umožňuje dosáhnout výrazných úspor v souhrnných nákladech oproti pořízení do majetku a následnému udržování provozu.
 • Náklady na provoz jsou předem známé a umožňují přesné rozpočtování.
 • Unifikace nasazené techniky usnadňuje obsluhu a snižuje nároky na síťovou administraci.
 • Komplexnost řešení, optimalizace nasazené techniky a využití doplňkových funkcí pro zjednodušení administrativních procesů přispívají ke snížení podnikových nákladů.
 • Veškeré platby jsou přímé nákladové položky.
 • Rizika zvýšených nákladů spojených s provozem zařízení v pozáruční době se přesouvají na dodavatele.
 • Možnost automatické výměny za nová moderní zařízení po smluvní době používání.Copyright © 2015 COMPLET a.s.- vstupní stránka  /   prezentace UNIBIND  /   prezentace OLIVETTI