olivetti
   Czech     English
o společnosti produkty služby technická podpora partneři aktuality navigace kontakty
        o společnosti
     profil Complet
     profil Olivetti
     kontakty
     důležitá informace
     prohlášení
     nabídka zaměstnání

změna právní formy společnosti

Změna právní formy společnosti

Změna právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

COMPLET a.s., se sídlem Praha 5, U Nikolajky 1085/15, PSČ 150 00, IČ: 17049041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20581 oznamuje, že proběhla změna právní formy společnosti, která byla promítnuta do sbírky listin obchodního rejstříku.
Nebylo změněno IČO a DIČ a veškeré kontakty na společnost zůstaly zachovány. Dále nebyl změněn předmět podnikání a společnost bude i nadále poskytovat svým klientům služby ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako doposud. Tato změna rovněž nijak neovliví odběratelsko-dodavatelské vztahy s obchodními partnery společnosti. Provoz společnosti byl převeden na novou adresu K Bílému vrchu 2951/4, 193 00 Praha - Horní počernice. Sídlo firmy zůstává na původní adrese a je zároveň korespondenční a fakturační adresou.

Ze zákona vyplývá povinnost uvést níže uvedené prohlášení.

Společnost upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev takto:
Věřitelé společnosti mají v souladu s ustanovením § 35 zákona o přeměnách právo požadovat poskytnutí dodatečné jistoty, jestliže se v důsledku změny právní formy zhorší dobytnost jejich pohledávek.

COMPLET a.s.
Petr Valta, jednatel

 Projekt změny právni formy [1 007 037 bajtů]Copyright © 2015 COMPLET a.s.- vstupní stránka  /   prezentace UNIBIND  /   prezentace OLIVETTI